360° rundt om kunden

Hos eptools er det altid kunden og løsningen, der er i centrum – uanset om det drejer sig om udviklingsprojekter eller handelsvarer.

Løsningsorienteret og let tilgængelig

Du kan forvente en løsningsorienteret og let tilgængelig samarbejdspartner, der ønsker løbende dialog, udvikling og forbedringer. Du vil opleve en samarbejdspartner, der skaber resultater for jer, og som vil gå hele vejen for at sikre jer den bedste løsning. Med andre ord – du får en samarbejdspartner, der kommer hele vejen rundt om projektet og sætter dig og dit projekt i centrum.

Tag en tur rundt i vores løsningskoncept, klik på punkterne og læs mere om hvordan vi arbejder med vores kunders projekter for at sikre de bedste løsninger.

Opstart

eptools lægger stor vægt på tilgængelighed og står til rådighed på alle platforme. Hvis du ønsker at komme i kontakt med os, er vi klar ved telefonen eller mailen. Og ønsker du besøg af vores konsulenter, så kommer vi naturligvis gerne forbi. Du er altid velkommen til at starte med at tjekke os ud på hjemmesiden.

Research

Projekter:
Inden eptools overhovedet begynder at tale om løsninger eller produkter, starter vi altid med at LYTTE. Vi ønsker at sætte os grundigt ind i virksomhedens forretningsgrundlag, behov og ønsker – for kun på den måde kan vores rådgivning og løsninger give de bedste resultater. Mere konkret vil vi gerne starte med at gå rundt i virksomheden, stille spørgsmål og afdække hvilke behov og krav virksomheden har. Og vi stiller gerne op til de møder, der er nødvendige i opstartsfasen – ganske enkelt for at få den grundlæggende forståelse for virksomhedens forretningsgrundlag og behov.

Analyse

Projekter:
Til analysefasen sammensætter vi det bedste team hos ep tools. Teamet analyserer grundigt den opgave, der er stillet. Det betyder en detaljeret gennemgang af, hvilke udfordringer, krav og ønsker opgaven indebærer. Sammenholdt med researchfasen er der nu en klar og fyldestgørende specifikation af opgaven.

Handelsvarer:
Konsulenten analyserer opgaven med det samme. Det afstemmes med kunden pr. telefon eller mail, kort tid efter at opgaven er modtaget. Selvom det drejer sig om konkrete og mere eller mindre standardiserede produkter er det vigtigt for os, at vi finder frem til det bedste produkt til opgaven. Og derfor lægger vi også vægt på analysefasen, selvom det drejer sig om handelsvarer.

Løsningsforslag og anbefaling

På baggrund af de tidligere faser udvikler ep tools et eller flere løsningsforslag, der alle vil kunne løse opgaven. Der er opstillet argumentation for hvert løsningsforslag ligesom der er for og imod for hvert enkelt forslag. ep tools laver en begrundet og underbygget anbefaling til, hvilken løsning der anbefales til projektet.

Alle løsninger fra ep tools tager højde for både miljø- og sikkerhedsmæssige hensyn.

Projekter:
Løsningsforslag og anbefaling fremlægges typisk på et møde med beslutningstagere hos kunden. Der er naturligvis drøftelser af forslagene, ligesom der kan aftales tilretninger. I denne fase er der typisk et par møder – et hvor løsningsforslag præsenteres og et hvor eventuelle tilretninger gennemgås eller hvor spørgsmål afklares, således at kunden herefter har det bedst mulige beslutningsgrundlag.

                                                                                                                  

Valg af løsning

Når kunden har foretaget et valg af løsning tilbydes kunden en serviceaftale, der matcher den valgte løsning. 

Budget og teknisk tegning

Når den optimale løsning er valgt går ep tools i gang med at kalkulere og laver budget til kunden. 

Projekt:
Sammen med budgettet laves de indledende tegninger og beskrivelse af løsningen.

Som kunde har man to muligheder i denne fase. Enten siger man ”go” til hele løsningen, og så er koncepttegninger med i det samlede budget, eller man vælger at betale særskilt for udvikling af tegninger og beskrivelse, og er så ikke forpligtet udover dette. Vælger man at betale særskilt for udvikling aftales en isoleret pris for denne del af opgaven.

Handelsvarer:
De tekniske tegninger og specifikationer sendes til godkendelse hos kunden sammen med budgettet. Dette foregår typisk pr. mail for at sikre en hurtig ekspedition.

Produktionstegninger

Projekt:
Når budgettet, de indledende tegninger og beskrivelser er godkendt af kunden går eptools’ udviklingsafdeling i gang med at lave produktionstegningerne.

Godkendelse af produktionstegninger

Projekt:
Kunden får nu produktionstegningerne til godkendelse. Dette er en særdeles vigtig fase, da produktionstegningerne selvsagt er grundlaget for den efterfølgende produktion.

Produktion og dokumentation

Projekt:
eptools sætter nu produktionen i gang i overensstemmelse med de godkendte produktionstegninger.

Sideløbende går udviklingsafdelingen i gang med at dokumentere produkterne og løsningen i overensstemmelse med gældende, relevante standarder og mærkninger.

Udgangskontrol

Inden produkter og udstyr sendes til kunden gennemgår det en grundig udgangskontrol. Alt udstyr testes, og der laves dokumentation på alle produkter, der viser, at alt er funktionsdygtigt og klar til brug. ep tools leverer altid produkter, der er gennemtestede, i orden og som lever 100% op til de aftalte ønsker og krav.

Levering og uddannelse

Levering foregår ifølge aftale, til aftalt tid og til aftalte lokationer. 

Projekt:
I forbindelse med levering kan det aftales, at eptools afholder demonstration, kurser og/eller uddannelse i brug af produkterne. Dette sammensættes i forhold til kundens ønsker og behov samt produkternes og løsningens kompleksitet. Fokus er naturligvis på, hvordan kunden bruger produkterne og får det optimale resultat ud af løsningen.

Handelsvarer:
Hvis der er behov for det, kan konsulenten fra eptools lave en demonstration og instruktion i brug af produktet, når det leveres. Dette kan være relevant, hvis der er tale om et nyt produkt for kunden eller hvis der er nye medarbejdere hos kunden, der skal anvende produktet.

Opfølgning

Når udstyret har været i brug i en periode, kontakter ep tools kunden for at sikre, at produktet og løsningen lever op til forventningerne og at
kunden er tilfreds. Hvis der er spørgsmål, besvares de, og hvis der er behov for yderligere kurser, demonstration eller uddannelse planlægges dette. Hvis der er kritikpunkter, så løses det også, og hos ep tools sætter vi en meget stor ære i, at kunden ALTID er tilfreds.           

Handelsvarer:
Hvis der er tale om genlevering, og kunden i forvejen er 100% fortrolig med produktet, eller hvis der er tale om små produkter, hvor det ikke giver mening, vil der ikke blive foretaget opfølgning. Men generelt lægger vi hos ep tools stor vægt på at have en god og tæt dialog med kunderne.

Service

Efter levering af produkt og løsning træder serviceaftalen i kraft, hvis en sådan er indgået. Serviceaftalen er individuel og planlægges i forhold til ønsker og krav fra kunden, og i forhold til de lovgivningsmæssige krav der er til service af det pågældende produkt.

Løbende kurser

ep tools afholder løbende kurser for at dygtiggøre kunderne. Der er både åbne kurser, hvor man kan tilmelde sig, men ep tools skræddersyer også gerne kurser individuelt til den enkelte kunde og de produkter, opgaver og projekter, der er hos kunden.

  • Tilmeld nyhedsbrev

    Gå ikke glip af gode tilbud og spændende nyheder

Copyright (C) EP TOOLS