Service

Du kan forvente en løsningsorienteret og let tilgængelig samarbejdspartner, der ønsker løbende dialog, udvikling og forbedringer.
Du vil opleve en samarbejdspartner, der skaber resultater for jer, og som vil gå hele vejen for at sikre jer den bedste løsning.

Syd Energi Headquarters GPP Arkitekter 1

Med differentieret service vil SE opnå
besparelser på deres generatoranlæg

 

I forbindelse med en omstrukturering hos SE skulle service og vedligeholdelse af alle SE’s nødgeneratorer centraliseres. I den proces valgte SE at indgå en serviceaftale med ep tools.

Efter at have inspiceret samtlige SE’s generatorer sammen med SE anbefalede ep tools en løsning, der havde fokus på både kort og lang sigt. 

På kort sigt blev der foretaget ”fuld service” og belastningstest på samtlige generatorer. SE modtog efterfølgende en samlet rapport, som gav et klart overblik over hver enkelt generators stand og formåen.

Derefter er der implementeret differentieret service, som skal køre på lang sigt. Dvs. at hver generator bliver serviceret 1 gang om året og hver enkelt generator får præcis den service som den har behov for –hverken mere ellermindre. På den måde udskifter vi kun reservedele efter reelt behov hvilket medfører en mindre regning for kunden. 

 

 

ep tools har desuden afholdt kurser for de medarbejere hos SE, der skal anvende anlæggene, således at alle er optimalt klædt på og risikoen for fejl minimeres.

Et andet tiltag som ep tools har gennemført for SE – også for at minimere risikoen for fejl – er at opmærke alle forsyningskabler. Det er gjort ens for alle generatorer hvilket betyder, at de nemt kan betjenes af forskellig personale hos SE. Opmærkningen laves så den er 100% beskyttet og holdbar, så der ikke opstår kostbare fejl som følge af slitage på udstyret og dermed opmærkningen.

Individuelle løsninger

eptools har stor erfaring med servicering af generatoranlæg. Vi kombinerer vores ekspertise med en grundig behovsanalyse hos kunden, for på den måde at optimere vores anbefalinger i forhold til det konkrete projekt.

 

SE Forside (1)

Læs hele casen her >>

     
     
Copyright (C) EP TOOLS