Linkedin Sammenlaegning 2018

eptools fusionerer med HYTOR, og aktiviteterne deles op

15. maj 2017

En styrket og mere målrettet indsats er baggrunden for, at ejer Niels G. Langerhuus vælger at lægge eptools a/s sammen med HYTOR A/S og dele virksomheden op i hhv. HYTOR Fluid Solutions A/S og HYTOR Tools Solutions A/S.

Over de seneste 3 år har eptools a/s være ejet af Niels G. Langerhuus, som også ejer HYTOR A/S i Esbjerg. Det har ifølge ejer og direktør Niels G. Langerhuus været nogle år, som har budt på store forandringer i vindmølleindustrien inden for det område, som både eptools og HYTOR bevæger sig i. ”Vi oplever konstante konsolideringer og opkøb hos kunderne, som til stadighed hæver kravene til, at vi ikke kun skal være specialister, men også kunne levere en større del af en samlede løsning fremadrettet”, slår direktør og ejer Niels G. Langerhuus fast.

Som leverandør af værktøj og generatorer til installation, kommissionering og service af vindmøller har eptools gennem en årrække oplevet et stadig stigende krav om at kunne levere en større og mere samlet pakke indenfor primært værktøjsløsninger, ligesom markedet for salg og udlejning af generatorer også forandrer sig. Derfor ønsker ejer og direktør Niels G. Langerhuus at styrke aktiviteterne inden for vindsegmentet, hvilket blandt andet gøres ved at bringe aktiviteterne i eptools, som i dag er et søsterselskab til HYTOR A/S, sammen med vindaktiviteterne fra HYTOR. Sammen vil de to selskaber operere under navnet HYTOR Tools Solutions A/S. Det betyder, at de aktiviteter, som i dag ligger hos eptools i Herning, flyttes til lokalerne i Esbjerg, hvorfra både salg, service, reparation og udlejning af kendte produkter inden for hydraulisk og elektrisk værktøj samt generatorer og komplette værktøjsløsninger vil blive håndteret.

Den mere målrettede tilgang til markedet i kombination med en styrket produktportefølje og kompetence, i kraft af sammenlægningen med HYTOR, vil give HYTOR Tools Solutions A/S det helt rigtige setup til at imødekomme kundernes krav om at forblive specialister og samtidig kunne være i stand til at levere større og bredere værktøjsløsninger.

HYTOR A/S bliver delt op i selskaberne HYTOR Fluid Solutions A/S og HYTOR Tools Solutions A/S, begge under moderselskabet HYTOR A/S. HYTOR Fluid Solutions A/S vil varetage aktiviteterne inden for primært olie og gas samt den generelle industri, og HYTOR Tools Solutions A/S vil have fokus på de aktiviteter, der primært henvender sig til vindsegmentet.

Flytningen af aktiviteterne i Herning hos eptools vil påbegynde i slutningen af 2018 og forventes at være afsluttet inden 2. kvartal 2019.

En endelig ændring i koncernstrukturen vil træde i kraft pr 1. januar 2019.

Yderligere praktiske informationer vil blive sendt ud til kunder, leverandører og samarbejdspartnere ultimo 2018.

 

Klik her for at downloade pressemeddelelse på dansk

Klik her for at downloade pressemeddelelse på engelsk

 

Download ny virksomhedsinformation her (dækker over, CVR, adresse, e-mails, bank oplysninger mv.

Copyright (C) EP TOOLS