Termografering

Tilvalg til vores skræddersyede servicekoncepter.

 Termografering 665X361

 

Termografi er en målemetode, hvor temperaturforskelle tydeligt vises på et infrarødt kamera. Vores kompetente servicemedarbejdere har den fornødne viden om de elektriske dele af anlægget, der kræves for at få et effektivt udbytte af de termografiske billeder.

Termograferingen kan udføres under belastningstests på anlægget på vores eget værksted, men kan med fordel også udføres i forbindelse med service på anlæg, der er i drift hos kunden.

Termografering af anlæg, der er i drif, kan foretages helt uden at forstyrre den daglige drift. Et infrarødt billede kan effektivt afsløre varmekilder og påpege løse forbindelser, skæve belastninger, defekte komponenter og evt. overbelastninger inden de resulterer i omkostningstunge driftstop. Termografering er et tilvalg i vores servicekoncept, og udføres typisk en gang om året.

På baggrund af den termografiske gennemgang af anlægget udarbejder ep tools en rapport, der dokumenterer mulige problemer og samtidig dokumenterer resultatet af evt. udbedringer af fejl.

Kontakt ep tools for ydeligere information vores individuelt tilpassede serviceaftaler. 

Copyright (C) EP TOOLS